Ketahui Kegunaan Alat Bantu Pendengaran

Ketahui Kegunaan Alat Bantu Pendengaran

Gangguan pendengaran dapat dialami oleh orang tua maupun bayi. Kegunaan alat bantu pendengaran ditujukan untuk memudahkan penderita gangguan pendengaran supaya mampu berinteraksi. Walaupun begitu, alat bantu dengar memiliki keterbatasan ketika…

Read more »